Close

June 17, 2018

Aasta Mereharija

Alates aastast 2011 tähistame 25.juunil Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni (IMO) eestvedamisel ülemaailmset meremeeste päeva.

See on päev, mil peetakse meeles just neid mehi ja naisi, kes üht maailma vanimat, ohtlikumat ning ennastohverdavat elukutset peavad ja kelle vastutusrikka töö tulemusena toimib ka täna ca 90% kaubavedudest just merd mööda ning paljud meie jaoks juba enesestmõistetavad teenused ning tooted jõuavad teisest maailma otsast koju kätte.

Kindlasti on selle päevaga seonduvalt teeninud austus- ja tänuavaldused ära ka need inimesed, tänu kellele on meie Eesti meremeestest saanud maailmas kõrgelt hinnatud spetsialistid.

Seepärast on Eesti meremehi ja laevaomanikke ühendavad merendusorganisatsioonid omaltpoolt alates 2011 aastast andnud välja rahvusvahelise meremeeste päeva raames „Aasta Mereharija“ tiitlit, millega soovitakse tänada väga pikaajalisi ja väärikaid õpetajaid ning pöörata selle kaudu tähelepanu merendustraditsiooni säilimise ühele võtmeküsimusele – kvaliteetsele mereharidusele.

Tänaseks on juba traditsiooniks kujunenud jaanipäeva eelne pidulik vastuvõtt Rannarahva muuseumis Viimsis, kus Mereharija tiitel koos sellega kaasneva tänukirja ning rahalise preemiaga ametlikult üle antakse.

Aasta Mereharija tiitli saaja otsustavad Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Laevajuhtide Liit, Eesti Laevamehaanikute Liit, Eesti Meremeeste Liit ja Eesti Laevaomanike Liit ühise konsensusliku otsuse alusel.

Seni on pälvinud Aasta Mereharija tiitli:

2014 a. – Eesti Mereakadeemia pikaajaline laevandusteaduskonna õppejõud, õppetooli juhataja, dekaan ja mitmete õpikute autor – Ilmar Noor

2013 a. – Eesti Mereakadeemia pikaajaline mehaanikateaduskonna õppejõud ning paljude õppematerjalide ja õpikute autor – Heino Punab

2012 a. – laste merelise huvihariduse pikaajaline edendaja ja laste merelaagrite korraldaja – Katrin Mellis

2011 a. – Eesti Mereakadeemia pikaajaline ja populaarne matemaatika õppejõud – Aadu-Otto Haavamäe.

Käesolevaga tänab Eesti meremeeskond lisaks Aasta mereharija tiitli omanikele ka kõiki neid sadu inimesi, kes suure armastusega põlvkondade kaupa meremehi maailma meredele vastuvõetavaks on karastanud ja vorminud!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *