Close

Tere tulemast Eesti Laevajuhtide Liidu kodulehele!

Eesti Laevajuhtide Liit (ELJL) on mittetulundusühing, mis koondab Eesti laevajuhte.

Eesti Laevajuhtide Liit

Eesti Laevajuhtide Liit (ELJL) on mittetulundusühing, mis koondab Eesti laevajuhte. Ehkki ELJL ühendab sarnase elukutsega isikuid, pole tegemist ametiühingu, vaid kutseorganisatsiooniga. Tänaseks on ELJL tegutsenud üle kümne aasta ja kasvanud Eesti suurimaks laevaohvitsere koondavaks kutseorganisatsiooniks, millel on üle 200 liikme. Kõik ELJL-i liikmed omavad laevajuhi kutset või omandavad seda, see tähendab, et liikmeskonda kuulub nii kapteneid, tüürimehi kui ka (üli)õpilasi. Kuigi märkimisväärse osa ELJL-i liikmeskonnast moodustavad tegevmeremehed, on paljud liikmed otsustanud jätkata oma karjääri ka kaldasektori eri valdkondades. Liikmeskonna mitmekesisus on seejuures ELJL-i üheks suurimaks väärtuseks.

Missioon
  • aidata kaasa merenduse arengule Eesti Vabariigis
  • Liidu liikmeskonna abistamine ja nõustamine kutseoskuste arendamisel ja erialaste teadmiste tõstmisel

  • Liidu liikmete kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide ja õiguste kaitsmine tööandjate, riigi- ja majandusorganite ees

  • Liidu liikmete juriidiline nõustamine

  • laevajuhi ameti propageerimine ja teadvustamine üldsusele

  • kontaktide otsimine ja koostöö rahvusvahelisel tasemel

Vaata Eesti Laevajuhtide Liidu visiooni, missiooni ja strateegilisi eesmärke SIIT

Loomine

Idee taolise organisatsiooni moodustamiseks sündis ühe Eesti Mereakadeemia vilistlaste sõpruskonna koosviibimisel. Neid julgustas asjaolu, et esimese iseseisvusperioodi ajal oli tegutsenud sarnane organisatsioon, mida nimetati tollal Eesti Laevajuhatajate Seltsiks. Umbes 2008. aasta augustis alustasid mitmed ühiste eesmärkidega laevajuhid ametliku organisatsiooni loomisega. Asutamisprotsess kätkes endas pikki arutelusid ja mitmeid koosolekuid, täitmaks mittetulundusühinguid puudutavate õigusaktide nõudeid ning koostamaks liidu põhikirja.

29. septembril 2008 toimunud asutamiskoosolekul valiti ELJL-i esimene juhatus ja kinnitati põhikiri. Juhatuse esimeseks esimeheks sai Janno Laende ning juhatuse liikmeteks valiti Andrus Saulep, Raido Ruse, Janek Lember ja Marek Kotsulim. 25. novembril 2008 kanti ELJL mittetulundusühinguna registrisse.

Liikmeskond numbrites

204
liiget
4
auliiget
9
(üli)õpilast

Liikmeskonna spetsialiteet

kaptenid
vanemtüürimehed
vahitüürimehed
kaldasektor

Eesti Laevajuhtide Liidu juhatus

Janno Laende
janno@laevajuhid.ee

Juhatuse esimees

Eero Naaber
eero@laevajuhid.ee

Juhatuse liige

Kadi Saks
kadi@laevajuhid.ee

Juhatuse liige

Janis Osa
janis@laevajuhid.ee

Juhatuse liige

Janek Lember
janek@laevajuhid.ee

Juhatuse liige

Leia Eesti Laevajuhtide Liit ka Facebookist!