19. jaanuaril toimus ELJL liikmete koosolek, kus peamiseks arutlusteemaks oli laevajuhtide kaardistamine.

Esmalt tutvustas juhatuse esimees koosoleku teemasid, seejärel andsid juhatuse liikmed ülevaate asjadest,millega on tegeldud peale üldkoosolekut (17.12.2008).

Loe edasi...

Üheksandal märtsil toimus järjekordne ELJL koosolek, kus jätkati arutelu laevajuhtide kaardistamise teemadel, kuulutati välja liikmekaardi kujunduse konkurss, tutvustati kodulehe arengukava ja uuriti ka osalenute arvamust kadettide liitu kutsumise kampaania kohta.

Loe edasi...

12.05.09 sai teoks järjekordne ELJL liikmete koosolek.

Osa võttis 16 liiget ja

teemad olid järgmised:

· Laevajuhtide kaardistamine.

· Tööpakkumiste moodul kodukale.

· EMA kadettide värbamiskampaania kokkuvõte.

· Eesti Laevajuhatajate Seltsi ajaloo uurimine ja kogutud materjali avalikustamine.

· ELJL. Liikmekaartidega seonduv

· ELJL koduleheküljega seonduv kujundus, foorum jne..

· ELJL Suvepäevad 2009.

· Merenduspoliitika loomine ja ELJL osalemine selles.

· Liikmeskonna kasvule uue tuule sisse puhumine.

· Koostöö arendamine teiste Eestis tegutsevate merendusorganisatsioonidega.

· Mida pakkuda ELJL olemasolevatele ja tulevastele liikmetele.

Loe edasi...

13.09.09 toimus järjekordne ELJL liikmete koosolek.

Osa võttis 11 liiget ja

teemad olid järgmised:

· Laevajuhtide kaardistamine.

· Tööpakkumiste moodul kodukale.

· M/L "Mokhni" loo kajastamine Eesti meedias

· ELJL. Liikmekaartidega seonduv

· ELJL Suvepäevad 2009 - Kokkuvõte. Positiivset? Negatiivset?

· Merenduspoliitika hetkeseis.

· Liikmeskonna kasvule uue tuule sisse puhumine.

· Koostöö arendamine teiste Eestis tegutsevate merendusorganisatsioonidega.

· Mida pakkuda ELJL olemasolevatele ja tulevastele liikmetele.

· ELJL Üldkoosolek ja Jõulupidu.

· 90 aastat Mereharidust Eestis.

· ELJL reklaam ja promo üldsusele.

· Ettepanekud, Arvamused, Küsimused

 

Loe edasi...

Osa võttis 10 liiget ja

teemad olid järgmised:

 Päevakorra kinnitamine  
 ELJL Liikmekaart.
 EMA-s toimus 23.10.09 Merehariduse aastapäeva üritus. 
 ELJL liikmeskonna kasv. • 
 Eesti Laevajuhtide Liit ja Meedia.
 ELJL Üldkoosolek / Nääripidu.
 Merenduspoliitika  ja ELJL osalemine selles.
 Mida pakkuda ELJL olemasolevatele ja tulevastele liikmetele.
 Informatsioon, küsimustele vastamine, arupärimised, selgitused

Loe edasi...