ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn

23. jaanuar 2010 Nr.2

Algus kell 14:00, lõpp 16:45

Juhatas ELJL juhatuse esimees Janno Laende

Protokollis ELJL juhatuse liige Raido Ruse

Võtsid osa:

ELJL liikmed (Koos volitustega oli esindatud 55 liiget 82-st. Vt. LISA 1), sh. olid juhatuse esimees J.Laende ning juhatuse liikmed A.Saulep, R.Ruse, M.Kotsulim, J.Lember volitas G.Saati

Üldkoosoleku avamine

Üldkoosoleku avas juhatuse esimees J. Laende

Loe edasi...

21. aprillil 2010 toimus Laevajuhtide Liidu koosolek,

Osa võttis 11 liiget, ja

teemad olid järgmised:

  • ELJL Suvepäevad 2010.
  • ELJL Liikmeskonna kasv.
  • ELJL ja Mokhni Lugu.
  • ELJL 2009 Kaardistamise avaldamine.
  • ELJL auliikmete ja koostööpartnerite meelespidamine
  • ELJL oli esindatud Rannarahvakojas toimunud Ümarlaual.
  • ELJL esindaja viibis EMSA 15 Üritusel.
  • Esindaja saatmine Merenduspoliitika töörühma koosolekule.
  • Maksustamise projekt?
  • Kohapeal esitatud küsimused ja algatataud arutelud.

Loe edasi...