Siit leiate ELJL esimese Üldkoosoleku protokolli koos lisaga.

Protokoll

Lisa 1