Esimesena võeti arutluse alla laevajuhtide kaardistamise projekt. Selleks tutvustati kohalviibijatele ettevalmistatud küsitluse vormi sisu ja korraldatava kaardistamise tagamaid. Küsitluse üks osa hõlmab Mereakadeemia vilistlaste (alates 1996 kuni 2008) käekäiku ja teine osa annab ülevaate sellest, kuidas kaardistatav meremees on meelestatud meie loodud liidu suhtes. Koosoleku käigus püüti välja selgitada inimesed, kes võiksid aastate lõikes kaardistamise läbi viia. Kaardistamisprojekti lõpetamise tingimusi veel paika ei pandud, vaid otsustati jälgida protsessi kulgu ja vajalikud otsused teha siis, kui tagasiside kaardistajatelt on laekunud. Antud teemat käsitletakse ka järgmisel koosolekul.

Järgnevalt tutvustati liikmekaardi loomise ideed.  Liidu liikmeid kutsuti üles välja käima soovitusi ja ettepanekuid loodava liikmekaardi funktsiooni osas (milliseid soodustusi võiks liikmekaart võimaldada jne). Samateemaline arutelu on ka foorumis, kus liikmed saavad anda oma panuse selle kaardi väljatöötamisele.

Lühidalt räägiti ka koostööst teiste liitudega, millega loodetakse alustada niipea kui võimalik. Samuti tehti ettepanekuid veebilehe suhtes ning kõlas idee korraldada ka üks vabamas vormis kokkusaamine mõnel üritusel - nagu näiteks VLÜ kontsert.

Lisaks pandi kõikidele südamele liidu tegevuses hoogsamalt kaasa lüüa.

Kõikidel liikmetel on võimalik lugeda liidus toimuva kohta ka veebilehelt, kuhu üritame lisada kõikide koosolekute kohta väikese artikli.