Laevajuhtide kaardistamise osas pandi paika andmete kogumise lõpptähtaeg: esimene mai käesoleval aastal. See on siis kuupäev mil kogujad annavad üle kätte saadud andmed. Siinkohal tuleks ka rõhutada juba koosolekul öeldut: Andmete kogumine on rangelt anonüümne. ELJL ei jaga saadud küsitluse tulemusi kolmandate osapooltega ja korraldab küsitlust puhtstatistilisel eesmärgil. Andmete kogujatele pandi ka südamele, et ei maksaks tagasi kohkuda kui kõik kursusekaaslased ei soovi oma andmeid anda, parem pool kursust kui üldse mitte midagi. Kogu kaardistamise protsessi lõpptähtajaks määrati esimene september 2009. a. Selleks ajaks peaks olema valmis üldine pilt kogu protsessist ja kogu statistiline materjal, mida kogutud andmete põhjal on võimalik koostada.

ELJL liikmekaardiga seoses kuulutati välja konkurss kaardi kujunudusele. Kujundusele ei seata rohkem piiranguid kui kaks: tegemist on magnetkaardiga ja kaardi esiküljel peavad olema näha ELJL logo ja kaardiomaniku nimi. Konkursi võitjat auhinnatakse liidu juhatuse poolt sümboolse auhinnaga. Samuti tehti ettepanek luua töögrupp, kes hakkaks liidu kaardile soodustusi otsima ja ettevõtetega läbi rääkima. Koosoleku hetkeks oli juba teada, et üks pubikett on näidanud üles huvi pakkuda soodustusi ELJL liikmekaardi esitajale kuid sellest lähemalt juba täpsemate asjaolude selgumisel.

Laevajuhtide liidu kodulehe ja foorumi suhtes arutati foorumi avatust. Otsustati avada rohkem teemasid mitteliikmetest külastajatele kuid endiselt piirata nende võimalust postitada kommentaare ja uusi teemasid. Samuti tehti teatavaks kodulehe ning foorumi välimuse muutmine. Sellega seoses palub liidu juhatus kõigil, kel on mingi nägemus kodulehest ja ennekõige selle kujundusest, kindlasti ühendust võtta ja oma ideid jagada.

Rääkides ELJL kodulehest tuleb kindlasti ka ära mainida, et valmis sai Eesti Laevajuhtide Seltsi ajalugu käsitlev artikkel ja niipea kui sellele on antud viimane lihv, jõuab materjal ka kodulehele üles. Samuti otsustati, et artikkel peaks jõudma ka trükimeediasse ("Meremees", "Navigaator") ja kaaluti ka võimalust edastada materjal Hr. Huber Veldermannile Kuku Raadios, et sellest rääkida Meretunni saates. Eesti Laevajuhtide Liit kutsub siinkohal üles kõiki ajaloo-, mere-, ja muiduhuvilisi tegema antud teemal kaastööd.

Kadettide liikmeks värbamise osas otsustati teha EMA's 16.03.2009 esitlus, mille jaoks paneb juhatus kokku PowerPoint'is presentatsiooni. Tutvustatakse ELJL olemust, võimalusi ja arengukava.

Lisaks kõigele eelmainitule räägiti võimalustest sõna sekka öelda Eesti merenduspoliitika kujundamisel, koostöö arendamisest teiste Eesti merendusorganisatsioonidega ja ka võimalusest korraldada ELJL liikmetele ja ka muidu huvilistele konverentse, seminare ja koolitusi.

Koosolekul osales 23 ELJL liiget, läbi viis juhatuse esimees Janno Laende