· Laevajuhtide kaardistamine.

· Lõpptähtaeg – 09.03.09 Koosolekul sai otsustatud, et kaardistamise andmete kogumise
lõpptähtaeg on 01.05.2009. Tänaseks päevaks laekunud väga vähe andmeid. 
Kõigil, kes on asjaga tegelenud palume edastada oma kokku kogutud andmed meie 
üldmeilile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Samuti otsustati koosolekul, et kaardistamise projekt 
võetakse korra veel teemasse suve teisel poolel, juhuks, kui on suve jooksul andmeid 
juurde kogunenud.

· Kaalume võimalust laevajuhtide nimekirjade ülevaatamise ja täiendamise osas ilma
konkreetse küsitletavaga ühendusse astumata (palju on selliseid, kelle kohta üldine 
info on teistel olemas – näiteks „tema töötab merel jne.“)

· Kokkuvõte – Kokku kogutud andmetest vormib ELJL juhatus kokkuvõtva statistilise 
terviku, mida siis saab kasutada vastavalt vajadusele. Kaardistamise projekti kokku-
võtte valmimise tähtaeg 01.09.09
 
· Tööpakkumiste moodul kodukale.

· Pöördumine laeva- ja mehitusfirmade poole – ELJL juhatus töötas välja ametliku 
pöördumise (inglise keeles) laevandusettevõtete, mehitus firmade jms. poole 
eesmärgiga saada tulevikus informatsiooni vakantsete töökohtade ja praktikakohtade
kohta. See pöördumine on edastatud praeguseks hetkeks 28-le ettevõttele. 
Nimekirja ettevõtetest lisame Foorumisse ja ootame kõigi liikmete ettepanekuid 
firmade kohta, keda selles nimekirjas veel ei ole, kuid kes seal peaksid olema,
siis saame astuda edasisi samme koostöö loomise osas ja meie tööpakkumiste 
mooduli täiendamisel.Positiivset tagasisidet ja koostöö soovi oleme siiani saanud
5-6 ettevõttelt. 
Tööpakkumiste moodul on osutunud päris populaarseks liikmete seas ja loodame, et 
statistika näitab jätkuvalt tõusutrendi.
 
 
· EMA kadettide värbamiskampaania kokkuvõte.

16.03.09 kell 12:30 toimus EMA-s väike ELJL tutvustav kohtumine EMA laevajuhtidest 
kadettidega (kohal oli 3 kursust). Selle tarbeks töötasime välja väikese esitluse 
powerpointis.
 Selle kampaania raames liitus ELJL-ga 5 kadetti. Praegu on siis ELJL liikmete seas 
8 kadetti.
 Väidetavalt on huvilisi veelgi, aga mingil põhjusel
ei ole nad aga liikmeiks veel astunud. Aga loodame, et kõik asjast huvitatud leiavad 
õige pea tee ELJL liikmete hulka. 
 
 
· ELJL osalemine EMA laevandusteaduskonna lõpuaktusel.

20.06.09 saab toimuma EMA-s laevajuhtide lõpuaktus ja sinna on saanud kutse ka ELJL, 
kelle esindajale tehti ettepanek astuda üles väikese kõnega. ELJL kaalub kindlasti 
võimalust oma esindaja saatmiseks nimetatud üritusele ja kindlasti saavad ära märgitud 
aktusel ka ELJL aktiivsemad kadettidest liikmed.

· Eesti Laevajuhatajate Seltsi ajaloo uurimine ja kogutud materjali avalikustamine

Ajaloomoodul kodukal. Valmis on uus ELS (Eesti Laevajuhtide Seltsi) ajaloo moodul.
Kaastöö ja ettepanekud on kõik teretulnud.
Kogutud materjali põhjal on ilmumas lood lähitulevikus ajakirjades „Meremees“ ja 
Navigaator“. Samuti on Mari-Liis
osalenud Kukuraadio Meretunnis väikese looga teemal “Kuidas 30-ndate aastate suure
majanduskriisi ajal Eesti merendus kriisist välja tuli”. Saadet saab kuulata endiselt : 
http://podcast.kuku.ee/saated/meretund

 
· ELJL. Liikmekaartidega seonduv

 Lõppes liikmekaardi kujunduskonkurss.Tulemused on üleval meie kodukal asuva 
foorumis. Kavand esitatud erinevatele eestis tegutsevatele magnetkaartide tootmisega
tegelevatele ettevõtetele ja valitud hinnapakkumiste seast välja soodsaim. 
Võidutööst tegi kaartide trükkija omapoolsed näidised, millest 12.05.09 koosolekul 
valisid osalejad välja oma lemmiku ning see edastati siis juba konkreetse tellimusena 
kaarditootjale.

Soodustuste hankimine kaardile (töörühma moodustamine): praeguseks on suuline 
kokkulepe EMA-ga täiendkursuse osas (15%), kokkulepe on saavutatud ka VanaVillemi 
kõrtside pubiketiga(Vana Villem, Mönus Villem,Viies Villem, Buldogi Pubi, Karja Kelder, 
Kamikaze) – sügiseni 10% alla, kui sügisel nähtub, et ELJL huvi on olemas 
ja liikmed aktiivselt nimetatud pubides käivad, siis tõstetakse soodustus 15%-le. .

Tehti ettepanek luua töögrupp, kes siis hakkaks erinevate ettevõtjatega soodustuste 
suhtes läbirääkimisi pidama.

Kuna aga päris tagaselja kedagi töörühma määrama ei hakka, siis prooviks kõigepealt 
leida vabatahtlikke – nii,et kel on tahtmist end ülla eesmärgi nimel proovile panna 
– palun võtta ühendust üldmeili aadressil. Samuti on teretulnud kõik ettepanekud 
soodustust pakkuvate ettevõtete osas. Kellelt sooviksite allahindlust saada? 
 
· ELJL koduleheküljega seonduv kujundus, foorum jne..

ELJL kodulehekülje kujunduse ettepanekud ja ideed. Samuti rõhutatud vajadust foorumis 
aktiivselt osaleda.

· ELJL Suvepäevad 2009.

1. Valitud koht ja toitlustaja - Kirikumäe Matkamaja, Võrumaal

2. Paigas aeg – 10-12.07.09

3. Valitud Bänd – Rahamassin

4. Sponsorlus (kellelt mida küsida, mida vastu pakkuda, reklaami võimalus kodukal jne.) 
Sponsorluse hankimise ja läbiräälkimiste teema käima lükata. Pakkuda sponsoritele võimalust 
saada ära märgitud meie kodukal, suvepäevade reklaamidel ja nii edasi.

5. Osavõtumaksu suurus – üksi tulijad 500 EEK-i, Koos kaaslasega 800 EEK-i, Lapsed – 
tasuta

Osavõtumaks sisaldab: kohta, ööbimist, sööke, jooke, päevajuhti, bändi ja ülimõnusta 
seltskonda!

Osavõtumaks ei sisalda – transporti ja kanget alkoholi. Transport – igaüks vaatab ise.

6. Päevajuhi otsingud. Momendil käivad läbirääkimised 2 eri päevajuhiga. Lähiajal üritame 
kokkuleppe

saavutada ühega neist ja siis ootame juba ettepanekuid ka programmi koha pealt.

7. Palju tuleb rahvast, lapsi? Et saada sellele küsimusele vastus lükata käima konkreetne 
registreerimise protsess.

Oma osavõtu soovist palume kõigil teada anda : See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Inimene lugeda 
registreerunuks peale osavõtu tasu laekumist ELJL Juhatuse esimehe Janno Laende 
arveldusarvele: 1101387045,ära palume märkida, osalejate nimed.

8. Dresscode’I ja stiilis ettekirjutusi ei ole, aga tungivalt soovitame panna selga midagi 
NL aegsest spordiriietusest - Toimuma saab üks suur rahvaspordipäev! 
 
 
· Merenduspoliitika loomine ja ELJL osalemine selles.

· ELJL osalemine I töörühmas ja III töörühmas. Otsus saata tingimatta oma asjasthuvitatud 
liikmeid I töörühma Koosolekule. Kel huvi võtta ühendust. 20.05.09 toimub Euroopa Merepäev
ja koosolekul sai otsustatud saata sinna ka ELJL esindaja(d). Kas on huvilisi?


· Liikmeskonna kasvule uue tuule sisse puhumine.

· ELJL Üldkoosolekul eelmise aasta lõpus sai maha pandud plaan – 100 liiget esimese aastaga.

· Momendil on ELJL liikmete nimekirjad 65 liiget, kuid märgata on uute liikmete lisandumise 
aeglustumist. Seepärast ootame kõikidelt ELJL liikmetelt ettepanekuid ja aktiivset värbamistööd, 
et seatud eesmärgid detsembiks täidetud saaksid. Kindlasti on meil kõigil veel kolleege, 
sõpru ja tuttavaid, kes on tundnud huvi ELJL vastu, kuid pole veel liikmeiks astunud – 
nüüd oleks aeg neid hakata tagant torkima! Rõhutada võiks, et tulemas on suvepäevad jne.

Samuti oleks vaja tuua liitu meie vanemaid, kogenumaid ja targemaid liikmeid! Ootame ette-
panekuid selles suhtes!


· Koostöö arendamine teiste Eestis tegutsevate merendusorganisatsioonidega.

 ELJL juhatuse liikmed istusid maha EMSA-ga ja arutasid koostöö võimalikkuse teemal.

 Tehtud ettepanek Eesti Merelootside Ühingule koostöö võimalikkuse arutamiseks.

 Kokku saadud ka Meremeeste Liidu esindajatega

 ELJL sai ettepaneku aidata koostada, täiendada ja värskendada MereLeksikoni plaanitavat
 online verisooni.

ELJL sai nimekirja mereterminitest, mille kohta oodatakse meie ettepanekuid, täiendusi ja
 selgitusi.

Plaan panna need üles ka kodukale, et siis huvitatud saaksid teha omapoolseid ettepanekuid
 ja vaadata üle ka mida teised liikmed on väljapakkunud. Lähiajal saadab juhatus välja ka 
põhjalikuma ja täpsema meili antud teema kohta.

Igaljuhul on teretulnud igasugune liikmete poolne koostöö antud küsimuses.

· Mida pakkuda ELJL olemasolevatele ja tulevastele liikmetele.

Kas on huvi mingite erialaste konverentside, loengute jms järele? 
Algatada vastava sisuline teema foorumis ja piisava hulga huviliste olemasolul võtta ka 
üritused plaanidesse.

· Informatsioon, küsimustele vastamine, arupärimised, selgitused

 
Koosoleku protokolli kinnitas: /J. Laende/

Protokollis: /R.Ruse/