· Laevajuhtide kaardistamine.

  • kuulutada ametlikult kaardistamise protsess lõppenuks ja lugeda suures plaanis korda läinuks. Mitteametlikult saab kaardistus tabelit veeltäiendada ja uuendada.
  • Põhjalik kokkuvõtetete tegemine võtta päevakorda vajaduse tekkimisel. 

                  Lühike statistika:

 

 

EMHK ja EMA lõpetanuid 1996-2008 a. 457
Kaardistatud 334
Töötab MEREL 176
Töötab KALDAL , kuid amet on seotud MERENDUSEGA 

69

Töötab KALDAL ja amet ei ole seotud MERENDUSEGA

78

   
MEREL TÖÖTAVATEST:  

EESTI LIPU ALL

99

VÄLISLIPU ALL

43

EI VASTANUD

34

   

 

 

 

 

 

· Tööpakkumiste moodul kodukal.

    Seoses MASU-de, PUPU-de ja muude huvitavate kaasaegsete terminitega on kokku kuivanud ka Laevajuhtidele pakutavate vakantsete ametikohtade pakkumised. Tööpakkumiste mooduli kiirema ja effektiivsema toimimise huvides sai  moodustatud ELJL sisene väike töögrupp eesotsas Hr. Janek Lembriga. Kõik töögrupiga liitujad on teretulnud. Ootame kõigiliikmete ettepanekuid ja soogvitusi, kuidas luua toimiv kontakt tööpakkujate ja ELJL vahel. 

· M/L "Mokhni" loo kajastamine Eesti meedias

  Otsustati M/L " Mokhni" meeskonna poolt 1978 aastal Vahemeres laevahuku üleelanud 3 prantslase päästmise lugu kajastada Eesti kirjutavas meedias. Selleks edastatud ELJL poolt kogutud materjalid ja kontaktid vabakutselisele ajakirjanikule pr. K.Rooväli'le.

· ELJL Liikmekaartidega seonduv.

    Moodustati töörühm täiendamaks ELJL liikmekaardiga kaasnevate soodustuste nimekirja pikendamiseks ja täiendamiseks. Töörühma veab Prl. Eha Merirand. Töörühma kuuluvad veel Janno Laende ja Elerin Urbalu. Ettepanekud on väga teretulnud!

· ELJL Suvepäevad 2009 - Kokkuvõte. Positiivset? Negatiivset?

  Tundub, et kõik, kes kohal käisid jäid rahule :-) Üldjoontes võib lugeda ürituse kordaläinuks, aga ...

Negatiivset : osalejaid oodatust vöhem, aeg ei sobinud paljudele, koht oli liiga kaugel, toitlustaja oli nõrga võitu.

· Merenduspoliitika hetkeseis.

EV Merenduspoliitika hetkeseisust andis lühikese ülevaate hr. Saulep. Samuti on kõigile liikmeile edastatud tutvumiseks Hr.Peeter Tiksi sellesisuline ülevaade ja MKM vastus nimetatud ülevaatele.

· Liikmeskonna kasvule uue tuule sisse puhumine.

   Kaardistamise käigus selgus, et päris suur osa meie kolleegidest omavad huvi ELJL tegemiste vastu ja on valmis liikmeks astuma, aga mingil põhjusel pole seda siiski teinud. Seepärast otsustasime koguda kokku kõikide kontaktid, kes kaardistamise ankeedis oma huvi väljendasid ja tutvustada neile veelkord ELJL tegemisi. Samuti osutus positiivseks ja viljakaks ka ELJL tutvustus Eesti Mereakadeemias, seepärast võtame plaani ka sel aastal ELJL promomise kadettide seas. Kõik ELJL liikmed peaksid vaatama üle meie Liidu liikmete nimekirja leidmaks oma tutvusringkonnast laevajuhte, kes ei ole liikmed veel. Liidu nimekiri teha avalikuks kodulehel sisseloginutele (st. liikmetele).

· Koostöö arendamine teiste Eestis tegutsevate merendusorganisatsioonidega.

  Toimus ELJL ja EMSA ametlik kokkusaamine, mille käigus arutati koostöö võimalusi tulevikus. Arutusel oli ühe punktina ka võimalus kaotada nn. topelt liikmemaks. Sel korral, aga otsustati, et seoses ühiste liikmete väikese arvuga (ainult 4 ühist liiget) sel korral vastavasisulist kokkulepet ei sõlmita. Küll aga lepiti kokku, et Eesti Merenduse arengu huvides jätkatakse suurema plaanilist koostööd võimaluste piires. 

· Mida pakkuda ELJL olemasolevatele ja tulevastele liikmetele.

  Tehti ettepanek kaaluda võimalust korraldada Liidu liikmeile loeng püstivuse teemal, et värskendada ja uuendada oma teadmisi selles valdkonnas. Ühendust võetud hr. Kpt. I Noorega, kes plaani toetas ja oli nõus koostama loengu plaani ja selle järgi ka loengu läbi viima. Korraldada väike meilipõhine arutelu leidmaks võimalikult paljudele liikmeile sobiv toimumisaeg. Samuti otsustati, et loeng võiks olla avalik, st. osa võtta saaksid ka need laevajuhid, kes ei ole veel ELJL liikmed. Loengu honorar lektorile selgub peale  osalejate arvu välja selgitamist ja läbirääkimisi Hr. I. Noorega.

· ELJL Üldkoosolek ja Jõulupidu.

 

· 90 aastat Mereharidust Eestis.

· ELJL reklaam ja promo üldsusele.

· Ettepanekud, Arvamused, Küsimused