 ELJL Liikmekaart.
• Liikmekaardist ja sellega seonduvatest soodustustest andis ülevaate 
Liikmekaartide Töörühma liige Eha Merirand. Praeguseks hetkeks käib eeltöö soodustuste saamiseks 
järgmiste asutustega:Kalevi Jahtklubi, Reval Sport ja Eesti Mereakadeemia (seoses rektori 
vahetusega olime sunnitud alustama läbirääkimisi otsast peale  – momendil on leping juristi käes
 ülevaatamisel). Kalevi Jahtklubi pakutavatest kahest soodustusvariandist otsustati valida : 
15 % kõikidelt söökidelt ja mittealkohoolsetelt jookidelt. Reval Spordi poolt pakutavad 
soodustused on huvilistele üleval ELJL kodulehel asuvas foorumis. Samuti otsustati vastu võtta 
Reval Spordi ettepanek korraldada nende asutuses üks tasuta perespordipäev Liidu liiikmeile ja 
nende peredele. Esialgu sai kuupäevaks valitud 29.11.09 – kuid see vajab veel kinnitamist.
Soodustustest veel nii palju: Greenwich on andnud nõusoleku – 5-15% merevarustusest (kaardid, 
raamatud, plotterid jne), Boatworld pakub 5-15% kõikidelt nendepoolt pakutavatelt toodetelt. 
Vana Villemi Pubikett – 10% arvest. Vana Villemi pubiketiga seoses tuli välja, et kaart siiski
 ei toimi veel igalpool, seepärast otsustati, et Juhatuse Esimees võtab nendega ühendust ja 
selgitab välja põhjuse ning koostöös Vana Villemi Pubiket omanikega üritam tekkinud probleemid 
lahendada.Samuti Sai koosolekul otsustatud, et kiiremas korras tuleb ELJL kodulehele luua nimekiri 
soodustust pakkuvatest asutustest ja eraldi lehekülg, millele saab üles panna meie koostöö- 
partnerite sümboolikat. Samuti otsustati käimalükata väike webi-põhine logode vahetamisekampaania
 – s.t. võtame ühendust erinevate merendusteemaliste lehekülgedega ja pakume välja, et kui nemad 
on nõus meie Liidu logo panema omaleheküljele, siis ELJL vastab samaga ning lisab selle 
koostööpartnerite leheküljele aadressil www.laevajuhid.ee
Teretulnud on kõigi liikmete ettepanekud sel teemal. 

 

 EMA-s toimus 23.10.09 Merehariduse aastapäeva üritus.
• Eesti Laevajuhtide Liitu esindas nimetatud üritusel ELJL Juhatuse Liige Raido Ruse, kes 
andis ELJL koosolekul ülevaate nähtust ja kuuldust. EMA rektori KT – hr.Märt Tompson tegi ettepaneku
kaaluda ELJL-l oma väikese kabineti sisse seadmist EMA korpuses Koplis. Koosolekul sai otsustatud 
– oma kabineti soetamine ei ole veel siiski otstarbekas, sest enamus ajast oleks see ruum tühi. 
Kui tekib selliseks otsuseks vajadus, siis kindlasti alustatakse läbirääkimisi EMA juhtkonnaga.  

 

 ELJL liikmeskonna kasv.
• Koosolekulistele andis ülevaate ELJL liikmeskonna kasvamisest ja uutest liikmetest ELJL 
Juhatuse Esimees Janno Laende. Momendil liikmeid – 77. Koosolekuliste seisukoht – oleme olnud tublid,
aga peaksime kaaluma võimalust kaasata ka vanemaid ja kogenumaid laevajuhte oma liidu tegevusse. 
Sellele ehk aitaks kaasa „Auliikme“ staatuse sisse kirjutamine ELJL põhikirja. Vastavasisuline 
ettepanek teha ELJL liikmetele järgmisel Üldkoosolekul. Veel otsustati, et kindlasti korraldatakse
ELJL tutvustav üritus EMA kadettidele ka algaval aastal.

 

 Eesti Laevajuhtide Liit ja Meedia.

• k/l Mokhni loo avaldamine on veninud liialt pikaks ja seetõttu otsustati proovida õnne uute 
ajakirjanikega, kel aega ehk rohkem nimetatud teemaga tegeleda. Selle tarbeks sai saadetud materjal
ja selgitav info Eesti Ekspressi peatoimetajale, kel peale esmast materjaliga tutvumist tekkis huvi
loole Eesti Ekspressis kirjaruumi eraldamist. 
Samuti lubas ta delegeerida kedagi oma alluvatest Mohni teemadel artiklit kirjutama.  
• Otsustati vastu võtta Meretunni tegijate kutse ja rääkida lühidalt ELJL selle aastastest 
arengutest ja tegemistest.Eesti Laevajuhtide Liidu Juhatuse Esimehel võtta ühendust hr. Hubert 
Veldermanniga ja arutada võimalusi Meretunnis ülesastumiseks.

 


 ELJL Üldkoosolek / Nääripidu.
1. Valitud koht – Käsmu endine Merekooli hoone.
2. Paigas aeg – 23.01.2009
3. Tehti ettepanek ka Nääripeo tarbeks sponsorluse hankimine, et vähendada liikmete ja liidu 
kulutusi Sponsorite otsimise võttis taaskord enese peale Eha Merirand, kel selles valdkonnas olemas 
juba Suvepäevadelt saadud kogemus.  Samuti on sel teemal oodatud kõikide liikmete ettepanekud ja 
koostöö.
4. Osavõtumaksu suurus – Et paika panna ürituse eelarve on vaja luu küsitlus selgitamaks välja
osalus tasu suurus. Küsitlus luua ELJL Foorumis ja samuti paralleelselt ka meilipõhiselt.
5. Osavõtumaksu suurus – Et paika panna ürituse eelarve on vaja luu küsitlus selgitamaks välja 
osalus tasu suurus. Küsitlus luua ELJL Foorumis ja samuti paralleelselt ka meilipõhiselt.
6. Palju tuleb rahvast? Et saada sellele küsimusele vastus lisada teema foorumisse ja samuti 
saata laiali meil.
7. Panna südamele kõigile, et Üldkoosoleku võime otsuseid vastu võtta on paika pandud ELJL 
Põhikirjaga ning seda ka alates teatud arvu liikmete osalemisel. Välja töötada volituse põhi, mis 
saata laiali kõigile ELJL Liikmetele juhuks kui liige ei saa Üldkoosolekust ise osa võtta.
8. Välja töötada ja sõnastada Üldkoosoleku põhikirja muudatus ettepanekud: praeguseks laekunud 
kaks ettepanekt: a) sisse viia „Auliikme“ mõiste ja sellega seotud punktid, b) lahti kirjutada 
täpsemalt „Revidendi“ mõiste, kohustused ja  volitused.
9. Üldkoosoleku toimumisajaks anda välja ELJL Tegevusaruanne 2009. Selle tarbeks korraldada 
meilipõhine diskussioon – millised meie liikmete osalusel toimunud üritused, koosviibimised jne.jne.
mis kindlasti peaksid leidma kajatust 2009 aasta ELJL Tegevusaruandes.
10. Samuti välja töötada Üldkoosolekul hääletamise protseduur.

 

 Merenduspoliitika  ja ELJL osalemine selles. 
Algas uue hooga Eesti Merenduspoliitika väljatöötamine ja arendamine. ELJL liikmeilt oodatakse 
samuti aktiivset omapoolset panust ja kaasarääkimist sel teemal.

 

 Mida pakkuda ELJL olemasolevatele ja tulevastele liikmetele.
Kuna püstuvuse loeng on köitnud piisavalt huvilisi – ootab ELJL kõigi liikmete ettepanekuid – 
uute loengute,seminarid vms. Korraldamise suhtes. Mille vastu on huvi? Tehti ettepanek uurida 
võimalust korraldada väike „fresh-up“ manööverdamise loeng EMA uuel sillasimulaatoril, mida 
varasematel aastatel EMA lõpetanud liikmed ei ole veel näinud, ega proovinud. Samuti tehti ettepanek
suurte muudatuste korral Merenduse arengus ja seadmetes kutsuda esinema asjaga kursis olevaid inimesi,
et laiendada ja suurendada oma liikmete silmaringi-
uutest suundadest merenduses. 

 

 Informatsioon, küsimustele vastamine, arupärimised, selgitused

 

Koosoleku protokolli kinnitas:                                           /J. Laende/

Protokollis:                                                                      /R.Ruse/